Oliwkowe Apartamenty

Regulamin serwisu

§ 1

W niniejszym regulaminie portalu www.srebrzynska.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, poszczególne pojęcia mają następujące znaczenia:

1) „Portal”- stronę główną www.srebrzynska.pl oraz podstrony,

2) „Usługodawca”- właściciel Portalu tj. Peira sp z o.o. sp.k..

3) „Użytkownik”- każdy internauta, który korzysta z Portalu,

4) „Polityka cookies”- polityka plików cookies stosowana przez Usługodawcę, która znajduje się na stronie www.srebrzynska.pl

§ 2

Korzystanie z Portalu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe Użytkownika – jedynymi koniecznymi elementami jest:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 3

1. Korzystanie z Portalu jest możliwe po włączeniu obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika.

2. Skasowanie plików cookies jest możliwe poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

3. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki cookies.

§ 4

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu.

§ 5

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi lub poda w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 7

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich:

1) weryfikacji

2) poprawienia,

3) usunięcia

poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy.

§ 8

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do obsługi Portalu zgodnie z prawem.

§ 9

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 10

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 11

1. Wszelkie reklamacje należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy reklamacja.srebrzynska@peira.pl, lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy podany w Regulaminie.

2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Usługodawcę.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 12

Regulamin znajduje się na stronie www.srebrzynska.pl oraz w siedzibie Usługodawcy wskazanej w Regulaminie.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 i w sobotę w godz. 10.00-14.00.

Jeśli chcesz spotkać się z nami – zadzwoń i uzgodnij termin ze sprzedawcami.

kontakt@peira.pl +48 798 416 416

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul.Matejki 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nich, ich sprostowania oraz skargi do organu nadzorczego. Szczegóły pod adresem www.peira.pl/rodo.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies,
zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.

Więcej | Akceptuję