Oliwkowe Apartamenty
nowe mieszkania Łodź

Nota prawna

Dostęp do serwisu www.srebrzynska.pl i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Serwis ten przygotowany został jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Informujemy, że prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują wyłącznie ich autorom. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego o ile nie stanowi to naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy, że wszelkie zamieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną, uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

Informujemy, że żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez nas jako poufne. Informujemy także, że ich przekazanie powoduje, że nabywamy nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać przez nas wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.

Informujemy, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji objęte są odrębną ochroną i nie zostały przez nas przygotowane. Niniejszy serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.

Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w serwisie, jednak nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w serwisie www.srebrzynska.pl w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu ani za jej zawartość.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przechowujemy i przetwarzamy wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Szanujemy prywatność osób odwiedzających naszą stronę i gromadzimy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika, wyłącznie od osób, które dobrowolnie podają je do naszej wiadomości i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.

Dane osobowe, podane przez użytkownika serwisu, po wyrażeniu przez niego zgody, mogą być także przetwarzane dla celów realizacji i koordynacji projektów w zakresie i na zasadach wskazanych w konkretnych formularzach.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 i w sobotę w godz. 10.00-14.00.

Jeśli chcesz spotkać się z nami – zadzwoń i uzgodnij termin ze sprzedawcami.

kontakt@peira.pl +48 798 416 416

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul.Matejki 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nich, ich sprostowania oraz skargi do organu nadzorczego. Szczegóły pod adresem www.peira.pl/rodo.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies,
zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.

Więcej | Akceptuję